Algemene Ledenvergadering

Datum: 

woensdag, maart 15, 2017

Aanvang​​: ​20.00 uur
Locatie​​:​ Kantine

Agenda:

01. Opening
02. Mededelingen
03. Ingekomen/uitgaande post
04. Verslag vorige vergadering + jaarverslag secretaris
05. Jaarverslag penningmeester
06. Verslag kascontrole
07. Pauze
08. Bestuursverkiezing: Aftredend secretaris Geert te Brummelstroete.
Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden bij de secretaris tot 15 minuten voor aanvang vergadering
09. Activiteiten 2017
10. Rondvraag
11. Sluiting

Het bestuur.