Over

De Blauwe Loods!

Sinds 1999 is er de PV De Blauwe Loods.
De oprichtingsvergadering heeft plaatsgevonden op 25 oktober 1999.
Het is ontstaan uit een fusie tussen PV De Oude Loods (GTW, GSM, GVM, Oostnet) en PV De Blauwe Engel (NS)...

Sinds een aantal jaar hebben we ook een eigen internetpagina. Maar vanaf heden (25 februari 2013) is het helemaal vernieuwd en aangepast...

Nieuws

Algemene Ledenvergadering

woensdag 15 maart 2017

Aanvang​​: ​20.00 uur
Locatie​​:​ Kantine

Agenda:

01. Opening
02. Mededelingen
03. Ingekomen/uitgaande post
04. Verslag vorige vergadering + jaarverslag secretaris
05. Jaarverslag penningmeester
06. Verslag kascontrole
07. Pauze
08. Bestuursverkiezing: Aftredend secretaris Geert te Brummelstroete.
Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden bij de secretaris tot 15 minuten voor aanvang vergadering
09. Activiteiten 2017
10. Rondvraag
11. Sluiting

Het bestuur.

Pagina's